Ученици

По 150 лв целева помощ за първокласниците

Еднократната целева помощ за първокласниците от семействата с доход, който в последните 12 месеца е бил по-нисък от 350 лв на месец за член от семейството, ще бъде в размер на 150 лв.

Това важи за учениците, записани в държавно или общинско училище. Окончателното решение по темата ще бъде взето на редовното заседание на Министерския съвет днес.

Помощта ще се отпуска по Закона за семейни помощи. Парите ще бъдат предназначени за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.

Очаква се с тази мярка да бъдат подкрепени 45 000 деца