Ученици Училища Учители

По един педагог на 11 деца в детска градина

По един педагог средно се пада на 11 хлапета в детските градини у нас, показват данните на Националния статистически институт.

Според тях към края на април в забавачките в страната е имало 218 767 малчугани, а педагогическият персонал, включително директори без групи, музикални ръководители, методисти и възпитатели, е наброявал 19 799 души.

Детските учители са били 18,5 хил., или 93,7% от педагогическия персонал. Най-много – 3647, са били педагозите на възраст от 55 до 59 години. В предпенсионна или пенсионна възраст – на 60 или повече години, пък са били 2606 души от педагогическия персонал в градините, показват още данните на националната статистка. Във възрастовата група от 50 до 54 години са били 2836 педагози. Най-малко пък са тези, които все още не са били навършили 25 години – едва 367.

През учебната 2018/2019 г. за частна забавачка са плащали родителите на 4606 деца което прави 2,1% от записаните в детските градини. Въпреки че процентът не е висок, през миналата учебна година броят на лицензираните частни забавачки се е увеличил спрямо предходната година с 3 до 101.

Най-голям брой през миналата учебна година са били децата, посещавали целодневни градини, като общият им брой в страната е бил 203 604. В полудневни са били приети 14 593-ма малчугани, а децата в специални градини са били 543. Едва 27 хлапета пък са ходили в сезонни градини.

Средният брой деца в една детска градина за страната е бил 119, като за градовете е значително по-голям – 154, а за селата – 62. Една група се е формирала средно от 24 деца, съответно 25 в градовете и 20 в селата, показват още данните на НСИ.

Броят на всички записани в градини деца през учебната 2018/2019 г. е намалял спрямо предходната година с 1% до 218 767 хлапета, настанени в общо 1834 самостоятелни детски градини в страната. За последните пет години обаче хлапетата, посещавали градина, са се стопили с над 20 000.

През 2014/2015 г. записаните в забавачка малчугани са били над 241 хиляди.

Обхватът на децата, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година е 78,4% и остава непроменен спрямо предишната учебна година. Този коефициент се изчислява в проценти като съотношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група. Най-висок е той в Благоевград, Смолян, Перник и Враца – над 85%.

Източник: standartnews.com