Мнения

По-високо образование = повече живот

Дамите без висше образование живеят с няколко години по-малко от тези, които имат. Това са установили британски учени след задълбочени изследвания.

Основният проблем е липсата на информация, която според тях може да окаже неблагоприятен ефект върху здравето. Особено застрашени са жени в зряла възраст, които изпитват трудности с четенето или пък изобщо не умеят да четат.

Според проучването, около 33% от мъжете и жените в по-напреднала възраст нямат основна грамотност по въпроси, касаещи се до здравето им. Така според изследователите рискът от по-кратък живот се увеличава.