Ученици

Помощта за първокласниците остава непроменена

Еднократната помощ за първолаци от социално слаби семейства, която е в размер на 150 лв, няма да бъде променяна през тази година, съобщи директорът на „Социално подпомагане“ Мария Стоянчева.

Размерът на помощта е определен с постановление на Министерския съвет от 11 юни, а молбите вече се приемат в дирекциите за социално подпомагане.

Помощта ще бъде отпусната, ако средномесечният доход на член от семейството на първокласника за предходната година е по-нисък от 350 лева.

Право на такава помощ имат и семейства на близки и роднини, а също приемни родители за деца, настанени при тях, припомня „Новинар“.