Ученици

Половината ни десетокласници нямат елементарни дигитални умения

Освен че се представят зле в международните изследвания по български, математика и природни науки, нашите тийнейджъри имат проблеми с ИТ технологиите. Половината ни десетокласници нямат елементарни дигитални умения, сочат резултатите от пилотното национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от 10-и клас, проведено между 13 и 17 юни 2016 г. Данните за него не са представяни официално от просветното министерство, но са публикувани на страницата му без коментари, нито пък мерки за преодоляване на проблемите.

Изследването е проведено сред 19 536 ученици от всички 28 области у нас, което е 93.21% от включените в представителната извадка ученици от различни видове училища. Оценяването е включвало два модула – решаване на тест за 30 минути и практическа задача – 60 мин. Проверявани са компетентности, съответстващи на държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност. Преди реалното оценяване е била проведена тренировъчна сесия с учениците с примерен тест и примерна задача.

Тестовият вариант на всеки ученик по време на оценяването се е генерирал на случаен принцип от банка задачи по категории, т.е. всеки ученик се е явявал на различен вариант, еквивалентен на примерния, но с други задачи и в друг ред. Броят на вариантите, които се получават, е десетцифрено число и преписването и подсказването са практически невъзможни, посочват от МОН. Практическата задача също се получава онлайн от ученика на случаен принцип от 15 варианта, които също са еквивалентни на примерната практическа задача.

Резултатите от това препитване са доста тревожни – средният резултат за двата модула е 30 точки (при максимален брой от 60 т.). „Броят на учениците, които имат резултат равен или по-голям от 50%, е 9994. На тези ученици ще бъде издадено удостоверение за постигнатите резултати“, пишат от МОН. Останалите няма да получат такова свидетелство.

В сайта на МОН, където са поместени резултатите от проучването, не е посочена каква е скалата за оценяване, т.е. колко точки съответстват на различните оценки – двойка, тройка, четворка и т.н. Ако все пак за ориентир се вземе националното външно оценяване, където максимумът точки от първия модул точки е сходен – 65 т., и където летвата за тройка е 17.5 т., то по груби сметки може да се заключи, че двойкаджиите на изпита по дигитални компетентности (т.е. тези с под 20 т.) са 5314 души, т.е. приблизително 20%.

Максималният брой – 60 точки, е постигнат от двама ученици. Единият е от Първо СОУ „Св. Седмочисленици“ в Търговище, а другият – от Частната профилирана гимназия по информационни технологии и обществени комуникации „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, гр. Варна. Осем ученици имат резултат 59 точки – трима от тях са от 91-ва Немска езикова гимназия в София, с по един отличник са представени Първа английска езикова гимназия в столицата, 73-то СОУ (София), СОУ „Христо Ботев“ в Нова Загора, СОУ „Саво Ценов Савов“ в Пирдоп и СОУ „Христо Ботев“ в Септември.

През тази учебна година оценяването на дигиталните компетентности трябва да обхване всички ученици в 10-и клас. Изпитът предстои през юни. 

Най-добри резултати са постигнати в задачите, свързани с електронна комуникация, с компютърни конфигурации и връзка с интернет, както и с антивирусна защита и правилна работа с компютърни системи, показва изследването. Най-ниски резултати пък има при задачите за измерване на информация и превръщане от една мерна единица в друга, както и тези, свързани с търсене на информация, с електронни таблици и със споделена работа в мрежова среда.

Източник: segabg.com