Мнения

Политиката на МОН е насочена към децентрализиране на изследователската дейност

В Българската академия на науките се проведе дискусия за открояване на десетте върхови постижения на науката в България и за насочване вниманието към младите таланти на страната. При откриването на срещата Маргарита Попова, вицепрезидент, посочи, че науката трябва да е част от правенето на политики за усвояване на знания.

Заместник-министърът на образованието и науката  проф. Николай Денков представи новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Предвижда се създаването на три-четири центъра за върхови постижения и още осем или десет центрове за компетентност. Целта е в тези структури да се създава наука, насочена към  реалните потребности на икономиката. Тъй като към момента 80 на сто от научната и развойна дейност е концентрирана в столицата, се предвижда по-равномерно разпределение на научния потенциал из цялата страна, коментира заместник-министър Денков. Идеята е във всеки регион да се създадат по два-три научни центъра.

Предвижда се създаването на специална Агенция за насърчаване на науката и иновациите като изпълнителен орган на Съвета за интелигентен растеж, който е на ниво Министерски съвет и ръководен от министър-председателя, каза на дискусията заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов. Ще започне да функционира специален регистър за научната дейност, в който всяка научна организация ще има свой профил и чрез него в случай, че е активен ще може да кандидатства за публично финансиране на конкурсен принцип, добави проф. Костадинов.

Според председателя на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров науката е двигателят, който може да изведе обществото ни в орбитата, която заслужава, и да помогне на българските индустриалци да бъдат още по-успешни.

Г-жа Славка Бозукова, главен редактор на „Стандарт“ нарече инициативата „Научните чудеса на България – кампания за бъдещето“ и добави, че истинското чудо на България са несломимият български дух и талант.

Представители на българския бизнес –участници в дискусията споделиха виждане фирмите да започнат публично-частни партньорства с училища, което ще улесни подготвянето на обучени кадри, които да са способни на иновации.  Бе изразена готовност дори за финансиране на конкретни професионални училища.

На форума бяха наградени наши ученици, които се завърнаха с престижни награди от най-престижното състезание за предуниверситетска наука INTEL ISEF в САЩ – Христо Стоянов, Васил Василев, Марин Шаламанов, Григори Матеин и Петър Гайдаров.

Дискусията „Научните чудеса на България“ се проведе като съвместна инициатива на Българската академия на науките и „Стандарт“.

Източник: Пресцентър на МОН