Мнения

Покана към училища по проект “Не се страхувам“

Във връзка със следващия етап на проект „Не се страхувам“, подкрепен в рамките на програма Обучение през целия живот (KA1 Политика Сътрудничество и Иновации) – предстои събиране и обсъждане на различни ситуации на насилие, възникващи в училище.

Те могат да бъдат ситуации както на физически, така и на психологически тормоз. Всички училища, които могат да споделят възникнала ситуация на тормоз, да го направят, като използват изготвената за целта форма.

Представените ситуационни анализи ще бъдат преведени и публикувани на портала на проекта, а участниците ще имат възможност да се присъединят към онлайн обсъждания на ситуационни анализи от всички страни, включени в проекта, и да се сдобият със Стратегията за превенция и борба с училищното насилие, която ще бъде изработена следващата година.

Краен срок: 30 октомври 2011 г.

Повече информация ТУК