Учители

Подценяват се уменията на учителите за адекватно оценяване

Силно се подценява необходимостта в учителите да се формират адекватни умения за оценяване. Те са поставени на последно място сред ключовите компетентности в представително изследване на системата на подготовка на педагогическите кадри у нас.

Близо 30% от директорите посочват на първо място уменията за работа в мултиетническа среда. Всички са единодушни, че практиката при педагозите е крайно недостатъчна и практическите им занимания следва да се увеличат.

Най-голям принос има работата с деца и подрастващи – над 92% посочват това като привлекателна характеристика на професията. Висок дял студенти намират за силна страна и чувството за лична удовлетвореност – над 86%. Следва работното време – привлекателно за около 82% от студентите.

По отношение на заплащането обаче само с обещания явно няма да се постигне нищо – над 63% го смятат за непривлекателно, като за 28% то е напълно неприемливо. Този показател събира и най-много негативни гласове в анкетата. Закономерно социалният статут също не се приема за силна страна на професията – едва 39% го намират за привлекателен. Делът на младите учители намалява в последните години и въпросът за тях е опрял до кокал, коментира просветният министър Меглена Кунева при представяне на изследването. Тя съобщи данни, че от 15% през 2007 г. младите педагози намаляват до 9,9% през 2013 г., а за същия период учителите над 55 г. растат от 16,8% на близо 30%. 

Източник: actualno.com