Мнения

Повишава се подкрепата за въвеждане на вероучение

Повишава се обществената подкрепа за изучаване на вероучение в средното училище, сочат данни от изследване сред ученици и техните родители. Близо 60% от хората реагират положително на идеята за въвеждане на вероучение. Това се отнася както за хората с ниски, така и за тези със средни, високи и много високи доходи.

„Обикновено хората, които са против това нещо, са доста по-шумни като цяло. Много често виждаме една група хора, които са доста шумни и успяват със своя шум да заглушат много често и гласа на някакъв разум“, каза неотдавна пред БНР Климент Христов, доктор по практическо и приложно богословие, по повод изследване, проведено от Института за социални изследвания на „Отворено общество“.

„Там, където има мюсюлмани, християните също ще имат право да изучават собствената си религия. От страна на тези, които се определят като християни, не беше толкова с удоволствие приемано обратното – да се учи за други религии, най-вече за ислям. Като цяло очакванията в рамките на тази анкета показаха точно това –  че родителите или най-малкото хората, които отговарят, си представят точно това – най-вече ценности, същевременно и история на религиите и съответно на собствената“, заяви Христов. 

Снимка: www.asdkashira.org