Мнения

Повече часове по БЕЛ и математика

Повече часове по български език и литература, математика, история и география се предвиждат в новите образователни стандарти, представени след общественото им обсъждане от министъра на образованието и науката Тодор Танев. Увеличаването на часовете обаче става в периода на целия курс на обучение на учениците от 1 до 12 клас.

Танев отрече „орязване“ на учебни предмети в новите образователни стандарти, които се подготвят във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование.

БЕЛ ще се учи 1991 часа, което е увеличение на броя часове с 36 за целия курс на училищно обучение.