Ученици

Повече семейства ще вземат помощи за първолаци

Броят на семействата, кандидатстващи за помощ за първокласници се е увеличил тази година, информира bTV. До момента молби са подали 26 000 души. Още месец и половина остава до крайния срок.

И миналата година не са били малко децата, които са покривали изискванията за отпускане на еднократна помощ. Преди 12 месеца 45 549 първокласници са получили 150-те лв. Тази година размерът на помощта е със 100 повече, а общата сума на допълнително отпуснатите средства е 5 млн. лв.

„По-големият размер на помощта провокира повече семейства да попаднат в списъка на кандидатстващите“, обясни Светла Мирчева, началник отдел „Социална закрила“ в столичния район „Сердика“.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лв.

Парите се изплащат в следващия месец на този, в който е подадена и одобрена молбата. Това значи, че ако подадат пред август – ще се платят през септември, а ако подадат през септември – ще ги получат през октомври”, обясни още Мирчева.

„Социалните помощи подлежат и на връщане – ако запишете детето си в училище, но реално не го пратите в клас”, предупреждава Светла Мирчева.

Още по темата