Мнения

Плавно и прагматично обучение по чужди езици до седми клас

Образователната система се нуждае от намаляване на теоретичните знания за сметка на практическите, а изучаването на чужди езици в училищата е от особена важност. Това обяви днес министърът на образованието Сергей Игнатов.

Той откри кръгла маса за обсъждане на проекти на учебни програми по чужди езици за задължителна подготовка в начален и прогимназиален етап. Разработването на програмите е по проект „За по-качествено образование“ към ОП „Развитие на човешките ресурси“.

„Успехът на България зависи от това как ще подготвим децата си да комуникират с останалия свят. Само след няколко години ще поемем ротационно председателството на ЕС и следва да сме езиково подготвени за тази отговорност“, заяви още проф. Игнатов, цитиран от сайта news.bg.

Акцентът в промените в програмите е поставен е върху шестте основни чужди езика, изучаващи се в родните училища – английски, немски, френски, руски, италиански и испански. 2/3 от съдържанието на програмите е уеднаквено за цялата страна.

Това според експерта по английски език Ирина Васева ще доведе до равен стандарт на обучение и до сходни крайни резултати при учениците.

Залага се и на прагматичност и постепенно овладяване на чуждия език от втори до седми клас, което ще се изрази в олекотяване и по-равномерно разпределяне на граматиката, като в началния етап ще се усвоява имплицитно, а не теоретично.

Игнатов взе отношение и по въпроса с изучаване на майчин език в училище.

„Законът ни е по-консервативен от тези в чужбина, но при наличие на достатъчен брой деца могат да бъдат отделени 3-4 часа седмично в свободно избираемата подготовка“, коментира министърът.