Институции

Парламентът отхвърли предложението да одобрява учебните програми

Мнозинството в парламент отхвърли проект на „БСП за България“ за промени в училищния закон, с който от август м.г. започна реформата в училищното образование. Законопроектът бе отхвърлен с гласа 66 „за“, 84 „против“ и 38 „въздържал се“.

Сред предложенията на левицата бе Народното събрание да одобрява важни образователни стандарти като учебните програми; да отпадне възможността частните детски градини и училища да получават държавно финансиране; да се въведе един учебник по един предмет за всеки клас и да се върне възможността слабите ученици до 4 клас да повтарят годината.

Основният мотив на мнозинството за отхвърляне на предложенията на левицата бе, че част от тях не са юридически обосновани, както и че догодина ще се прави ревизия на цялата реформа.

Източник: dnevnik.bg