Институции Ученици

Пари от ученическата застраховка – само след 20 дни болничен

Веднъж в година на родителските срещи по училищата се маркира и темата за застраховка на учениците.

Тя не е задължителна, а препоръчителна, прави се групово /за един клас или за цялото училище/ и важи за една календарна година. Тоест „Злополука на учещите“ покрива травми, инциденти и акутни заболявания както в школото, така и вкъщи, на улицата, на спортната площадка или на излет в планината – дори по време на ваканциите.

Обикновено цената на тази застраховка е символична ​- между 2 и 5 лева. Конкретната сума зависи от покритието, а то варира от 1000 до 4000 лева. Общовалидното правило е, че за ученици над 14 години е малко по-скъпа, защото там е включен и рискът „Смърт при злополука“. По-солено ще излезе и полицата за децата в спортните училища, защото там има завишение между 10 и 50 % от стандартната цена.  Така например при застрахователна сума от 1000 лв. родителите ще платят 2 лв. премия за деца до 14 години и 2,50 лв. за по-големите. Обикновено 1000 лв. е минималната сума за застраховане. Според друга реална оферта, при застрахователна сума от 4000 лв. годишната премия е 10 лв. на дете. Имайте предвид, че застрахователната сума е само горната граница за обезщетение при фатални инциденти. За по-леките се изплаща само процент от нея.

В масовия случай на обезщетение по полицата „Злополука на учещите“ може да се разчита само при заболявания или травми, които са принудили детето да остане на домашно или болнично лечение повече от 20 дни.  Но дори и в този случай не бива да се очаква максимално обезщетение. Според актуална оферта на застрахователна компания за временна нетрудоспособност от злополука, където  възстановяването е между 21 и 30 дни, се изплаща 5% от договорената застрахователна сума. Когато възстановяването е над 30 дни, обезщетението е 10%. При акутно /внезапно/ заболяване, изискващо лечение от 31 до 40 дни, също се плащат 5%, а при повече от 40 дни пострадалите получават 10%.

Наличието на валидна ученическа застраховка няма да ви спести разходите по аптеките за лекарства и антибиотици за грип или бронхит, предупреждават застрахователи. Тя ще осигури обезщетение само ако детето се разболее от по-сериозно заболяване или претърпи голяма травма.

Източник: monitor.bg