От началото на 2017 г. стартира български вариант на проекта ДОМИНО

От началото на 2017 г. стартира български вариант на проекта ДОМИНО

От началото на 2017 г. стартираме български вариант на досегашния проект ДОМИНО по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с финансиране за бизнеса, който предвижда три дни в седмицата учениците да работят срещу заплащане и два дни да учат. Това обясни министърът на образованието и науката в оставка Меглена Кунева, по време на среща с учители и ученици в Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна.

С оглед на съвременните реалности професионалните училища трябва да са максимално гъвкави и адаптивни към средата, в която се конкурират с профилираните гимназии, главно езиковите, които са най-предпочитани от деца и родители. Трябва да се търсят дългосрочни партньорства с фирмите, да кандидатстват по проекти за обновяване на материалната база, да предлагат по-привлекателни специалности и съвместими учебни планове, да се съобразяват с пазара и да рекламират по-агресивно своя продукт.

В професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна, се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на туризма и ресторантьорството. Обучението се осъществява в три професионални направления: „Хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг“, „Хранителни технологии“, „Пътувания, туризъм и свободно време“.

Гимназията разполага с много добра съвременна материално–техническа база, в която се обучават 920 ученици в 37 паралелки и работят 71 учители.  Учебната практика се провежда в учебни кухни,  кабинети по сервиране и на реални работни места, а производствената – в реномирани хотели и заведения за хранене и развлечение. По традиция летният производствен стаж на учениците се провежда в България, но и в Германия, Франция, а от лятото на 2016 г. и в Испания.

Източник: МОН

Коментари във Facebook