Мнения

От началото на 2017 г. стартира български вариант на проекта ДОМИНО

От началото на 2017 г. стартираме български вариант на досегашния проект ДОМИНО по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с финансиране за бизнеса, който предвижда три дни в седмицата учениците да работят срещу заплащане и два дни да учат. Това обясни министърът на образованието и науката в оставка Меглена Кунева, по време на среща с учители и ученици в Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна.

С оглед на съвременните реалности професионалните училища трябва да са максимално гъвкави и адаптивни към средата, в която се конкурират с профилираните гимназии, главно езиковите, които са най-предпочитани от деца и родители. Трябва да се търсят дългосрочни партньорства с фирмите, да кандидатстват по проекти за обновяване на материалната база, да предлагат по-привлекателни специалности и съвместими учебни планове, да се съобразяват с пазара и да рекламират по-агресивно своя продукт.

В професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна, се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на туризма и ресторантьорството. Обучението се осъществява в три професионални направления: „Хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг“, „Хранителни технологии“, „Пътувания, туризъм и свободно време“.

Гимназията разполага с много добра съвременна материално–техническа база, в която се обучават 920 ученици в 37 паралелки и работят 71 учители.  Учебната практика се провежда в учебни кухни,  кабинети по сервиране и на реални работни места, а производствената – в реномирани хотели и заведения за хранене и развлечение. По традиция летният производствен стаж на учениците се провежда в България, но и в Германия, Франция, а от лятото на 2016 г. и в Испания.

Източник: МОН