Ученици

Отчитаме напредък в борбата с ранното напускане на училище

България е една от държавите в ЕС, която е отбелязала напредък в решаване на проблема с ранното напускане на училище, показват резултатите от изследване, направено от Европейската комисия.

Свели сме процента до 12.8, а до края на 2020 година съгласно стратегията „Европа 2020“ той трябва да е не по-голям от 10. Също така висшистите в страната да са поне 40% от населението.

Заедно с нас, добре се представят още в Кипър и Латвия. Напредък бележат и най-слабите в класацията, но техните резултати звучат стряскащо – 33.5% за Малта, 26.5 за Испания, 23,2 за Португалия.

13.5% средно за Европа напускат преждевременно училище. Процентът на най-високо образованите пък е бил 34.6 (на възраст 30-34 г.). Тук се отбелязва напредък от повече от 12% в сравнение с 2000 г. Така ако се запази тенденцията за увеличаване с около процент на година, до 2020 може да се постигнат заложените цели.

У нас 27.3% от младежите са с висше образование, като по този показател отчитаме спад. В 13 държави от ЕС процентът на висшистите е над 40.