Ученици

Отпускат пари за спорт на децата

Допълнителни разходи по бюджета на МОН и трансфери към общините в размер на 2 450 079 лв. за 2016 г., бяха одобрени от правителството.

Средствата са предвидени за физическото възпитание и спорт на държавните и общинските училища.

Те ще се използват за учебно-тренировъчната и спортно-състезателна дейност на децата и учениците и за материално-техническото им обезпечаване.

Размерът е определен по разработени от общинските и държавните детски градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.

Източник: МОН