Ученици

Отпаднали ученици в Пловдивска област се връщат в клас

Тийнейджъри, отпаднали от системата на образованието в Пловдивска област, подадоха документи в кампанията за кандидатстване след 7. клас в опит да се върнат отново в класната стая.  Това се случва за първи път тази година след промените в Закона за образованието, съобщи председателят на комисията по приема в Регионалното управление по образование Рангел Райчев.

Новият регламент дава възможност за профилираните и професионалните паралелки в гимназиите да кандидатстват ученици, които са завършили 7. клас през предишни години. Има обаче ограничение във възрастта – те трябва да са най-много на 17 г., като ги навършват в годината  на кандидатстването.

Преди тази промяна след 7. клас можеха да кандидатстват само завършили текущата година, като се изискваше освен това да са положили и националните външни оценявания. Сега тези две условия не са в сила. Миналото лято пък все още имаше прием и след 8. клас, затова пропусналите една година тогава кандидатстваха за тези паралелки.  В тазгодишната кампания възможността за връщане в системата е приемът след 7. клас.

Възползвалите се от този шанс са единични случаи, уточни Рангел Райчев.  Става въпрос най-вече за семейства, които са били в чужбина и са се завърнали в родината. Така децата им са пропуснали една година и сега се връщат пак в нашите училища. От центровете за прием на документи в Асеновград и в община „Родопи” са отправили запитвания в Регионалното управление по образование дали да приемат заявленията на такива тийнейджъри. Няма пречка те да бъдат класирани, макар че не са държали националните външни оценявания наравно с връстниците си у нас, тъй като балообразоването е възможно и с  нула точки от двете малки матури. В този случай в точки се преобразуват само оценките по двата балообразуващи предмета от дипломата за 7. клас. Сборът обаче няма да е достатъчен за елитни училища и за най-желаните профили и специалности.

Общо около 4750 ученици от Пловдивска област са подали документи в кампанията, която продължи от 20 до 26 юни. Повечето са избрали да отидат на крака в центровете, вместо да  ползват платформата онлайн.

Сега предстои проверка от комисиите. Засичането на базите данни се прави задължително, за да се открият евентуално случаи на некоректно декларирани обстоятелства в заявленията. Миналата година например имало седмокласници, които подали заявление, без да са завършили успешно годината. Системата не засича такива ученици, които са оставени на поправителен, но контролните комисии ги отстраняват от надпреварата. 
Първото класиране ще бъде обявено на 3 юли. Тогава ще стане ясно и кои са най-често посочваните училища в областта по първо желание на завършилите основно образование.

Източник: marica.bg