Ученици

Отпадналите от училище клатят политическата система

440 деца са отпаднали от училище след първи срок на настоящата учебна година, съобщи вчера лидерът на синдиката на българските учители и член на икономическия социален съвет Янка Такева.

За цялата минала година обаче техният брой е бил с 15 000 повече – 15 400. Причините са обичайните, основно икономически, но има и случаи, в които сложните уроци не са понесли на малките ученици.

Младите българи, които не завършват средно училище са 14%, като само 26% от тях успяват да си намерят работа. При по-възрастните – 50-59 г., със същите завършени класове заетостта е 41%. Проучванията показват, че над 62% от младежите в България на възраст между 20 и 24 г. са с висше образование, което е с около 8% повече в сравнение със средното за Европа. 

„Около 30% от децата, които рано спират да ходят на училище, са от бедни семейства. Голямата част от тези деца са отличници“, коментира Такева.

Проблемът е много по-дълбок и сериозен, а бройката отпаднали е просто във видимата му част.

Политическата система може да се промени след 15-на години, когато днешните отпаднали от училище, ще са пълноправни гласоподаватели, смята председателят на икономическия социален съвет проф. Лалко Дулевски.

Неговите опасения са, че необразованата маса е лесно манипулируема. Дулевски също смята, че шофьорските книжки трябва да са „вързани“ със средното образование.

Още по темата