Отпадналите от училище клатят политическата система

Отпадналите от училище клатят политическата система

440 деца са отпаднали от училище след първи срок на настоящата учебна година, съобщи вчера лидерът на синдиката на българските учители и член на икономическия социален съвет Янка Такева.

За цялата минала година обаче техният брой е бил с 15 000 повече – 15 400. Причините са обичайните, основно икономически, но има и случаи, в които сложните уроци не са понесли на малките ученици.

Младите българи, които не завършват средно училище са 14%, като само 26% от тях успяват да си намерят работа. При по-възрастните – 50-59 г., със същите завършени класове заетостта е 41%. Проучванията показват, че над 62% от младежите в България на възраст между 20 и 24 г. са с висше образование, което е с около 8% повече в сравнение със средното за Европа.

“Около 30% от децата, които рано спират да ходят на училище, са от бедни семейства. Голямата част от тези деца са отличници”, коментира Такева.

Проблемът е много по-дълбок и сериозен, а бройката отпаднали е просто във видимата му част.

Политическата система може да се промени след 15-на години, когато днешните отпаднали от училище, ще са пълноправни гласоподаватели, смята председателят на икономическия социален съвет проф. Лалко Дулевски.

Неговите опасения са, че необразованата маса е лесно манипулируема. Дулевски също смята, че шофьорските книжки трябва да са “вързани” със средното образование.

Още по темата

Коментари във Facebook