Училища

Отпада наредба №24 за здравните изисквания към седмичните разписания в училище

Наредба номер 24 за здравните изисквания към седмичните разписания в училище ще отпадне по предложение на Синдикат „Образование“, съобщиха от самата организация.

„От 2006г. тази наредба генерира много недоразумения и аномалии в българските училища и в никаква степен не балансира натовареността на учениците при изготвяне на седмичните разписания“, се казва в писмо на Синдиката до медиите.

В него се обяснява още. че Наредба № 24 позволява „напасването“ на шест трудни и натоварващи предмета и нейните изисквания дискриминират учениците в средните и малки училища, които са най–многобройни.

Също така на основание на тази наредба, някои регионални здравни инспекции досега налагаха незаконосъобразно такси за заверка на седмичните разписания, с което ощетявайа училищните бюджети.