Мнения

Отворена е платформата за проекта „Твоят час“

Електронната платформа, чрез която училищата и външните лектори и организации ще кандидатстват по проекта „Твоят час“, вече е отворена.

По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и преодоляване на образователни дефицити.

До средата на октомври на сайта http://tvoiatchas.mon.bg/ училищата трябва да се регистрират, след което да опишат услугите, които предлагат и търсят. За целта ръководствата им трябва да се допитат до децата за желаните извънкласни дейности или да определят кои деца имат нужда от допълнителна подкрепа.

Паралелно с регистрацията на училищата в електронната платформа ще върви и вписване на външни лектори, читалища, културни институции, неправителствени организации, спортни школи или треньори и др., които могат да предложат допълнителни занятия на учениците. Според проекта тези външни организации могат да предлагат не само ръководители на дейности, но и материална база за провеждането им.

Предвижда се всички училища в страната да се включат в проекта като всяко от тях ще получи средно по 24 хил.лв. Ръководители на извънкласни групи ще получават по 12 лв. на час. Училищата трябва да планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити. Всяко дете ще може да се включи в повече от една дейност по интереси.

На платформата на проекта „Твоят час“ могат да се предлагат и електронни продукти за обучение – електронни уроци, лабораторни упражнения и дидактически материали. “Важно е тези дейности за повишаване на образователното равнище в извънучебно време да се провеждат по различен начин от нормалните занятия през деня“, обясни експертът от  проекта „Твоят час“ Наталия Михалевска. Тя допълни, че проектът предвижда създаването на съвети, които да следят дали училището предлага на децата дейности, които съответстват на желанията им.

Източник: МОН