Институции

Отбелязваме Деня за безопасен интернет

По повод на международния Ден за безопасен интернет на 10 февруари в София ще се състоят две събития:

От 10 часа в сградата на МВР ще се проведе пресконференция по повод старта на поредица от съвместни инициативи на Теленор, Министерството на вътрешните работи и Националния център за безопасен интернет, посветени на безопасността на децата в онлайн пространството.

Образователната кампания, която ще продължи през цялата 2015 г., цели да повиши информираността относно рисковете в интернет и начините за тяхното преодоляване. В пресконференцията ще вземат участие министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, главният изпълнителен директор на Теленор България Стайн-Ерик Велан и изпълнителният директор на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, която координира Националния център за безопасен интернет Николай Бадински.

От 14:30 ч. в Дома на Европа – информационния център на Европейската комисия и Европейския парламент, се организира публична дискусия: „Има ли България национална политика за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация?“. Представители на държавните институции, педагогическата общност и медиите ще участват в дискусията, чиято цел е да се направи анализ на ситуацията, създадена от липсата на координирана национална политика за защита на децата от онлайн посегателства и въвличането им в проституция и трафик, както и да се обсъдят адекватни мерки за подобряването й.

В дискусията ще участват ръководителят на Информационния център на ЕС в София Огнян Златев, Мария Габриел, депутат в ЕП ще направи видео-обръщение към участниците, в което ще очертае приоритетите на ЕС в областта на защита на децата от онлайн сексуални злоупотреби и трафик. Сред участниците са също председателят на Държавната агенция за закрила на детето и заместник-председател на Обществения съвет за безопасен интернет Ева Жечева, заместник-министърът на вътрешните работи Филип Гунев, заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов, началникът на отдел „Киберпрестъпност“ в ДАНС Явор Колев. Гледната точка на младите хора ще представят Каролина и Борислава Диневи – представители на България на общоевропейския Форум за безопасен интернет през 2014 г.

Националният център за безопасен интернет ще представи свои нови инициативи и предстоящи дейности през 2015 г.

Десетки училища из цялата страна ще организират в Деня за безопасен интернет свои инициативи и дейности, посветени за защитата на децата от онлайн посегателства.