Ученици

Опростяват реда за признаване на чуждестранни дипломи

Просветното министерство ще опрости реда за признаване на чуждестранни дипломи за висше образование. Облекчения ще има и при издаването на удостоверения за професионална квалификация, нужни за работа в чужбина.

Това предвижда правителствено проектопостановление за промяна на двете наредби, които уреждат тези въпроси.

С измененията в първата наредба на практика се опростява процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование, издадени в страни от ЕС, както и от Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария. Вече отпада сегашното изискване за заверка с апостил на дипломи и академични справки, издадени от университети от тези държави. Документите, издадени от висшите училища, с изключение на европейското дипломно приложение, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от заклет преводач, пише в. „Сега“. 

Източник: actualno.com