Ученици

Общоевропейски образователен конкурс по космически изследвания Odysseys

Ученици между 14 и 18 години от 44 европейски страни имат шанса да се състезават в международен обучителен конкурс, свързан с изследване на Космоса, съфинансиран от Европейската комисия по Седмата Рамкова Програма (FP7) в сферата на астрономията.

Състезанието „Одисей“ е създадено за да предизвика талантливи млади хора в науката и да въвлече и вдъхнови европейската младеж да се стреми към пределите на нашето познание като разкрие отговорите на фундаментални въпроси относно историята на земята, произхода на живота, Слънчевата система и вселената. Ученици, които желаят да вземат участие, трябва да сформират екип от 2 до 5 души, с учител, който ще бъде техен наставник, и трябва да изпратят проект на темите:

Слънчева система,
Космически кораб – глобално сътрудничество
Съвместно развитие на живота,

използвайки техните познания, креативност и критично мислене.

Всички кандидатури трябва да се изпратят до 15 януари 2013 и ще бъдат оценявани от оценители с богат опит, на основа научна стойност, практическа приложимост и креативност, според предварително дефинирана скала за оценяване.

Три кандидатури от всяка държава – по една за всяка категория – ще бъдат избрани да продължат напред към финалния етап на оценяване, където националните победители ще бъдат обективно оценени и последните четири печеливши отбора ще бъдат класирани и ще спечелят уникален образователен опит в Европейският астрономически център в Кьолн, Германия и в Европейския център за космически изследвания и технологии на ESA и Спейс Експо в Холандия, където ще получат своите награди.

Прочетете пълната информация за конкурса