Учители

Обучават по 500 учители годишно по „бърза писта“

500 учители ще се обучават годишно по така наречената „бърза писта“. Идеята е, миналите скоростно обучение, да попълнят недостига на специалисти в образователната система.

Педагозите ще се обучават в 3 университета – СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“ и ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Това ще се случва по национална програма за алтернативни пътеки, обяви просветния министър Красимир Вълчев по време на дискусия за кадрово обезпечаване на българското образование.

Програмата ще се финансира изцяло от бюджета на МОН, като се очаква до края на 2018-та година да бъде пусната за обществено обсъждане, обясниха от ведомството. Тя ще дава възможност по нея да се обучават специалисти по четири основни пътеки, които ще имат различна продължителност и тренинги, обясни Наталия Михалевска, директор дирекция „Образованието на българи зад граница и училищна мрежа.

„За всички се предвиждат въвеждащи обучения ,независимо по коя пътека ще се включат. Те ще се насочват към конкретно училище, клас, общности и населени места.“, коментира още тя.

Първата пътека е за мотивираните, подготвени кадри, които ще бъдат пренасочени към „трудни места“ – училища с уязвими общности, по-отдалечени райони или такива с проблеми в образователните постижения. Друга опция пък е предназначена за хора, които имат педагогическа правоспособност, но не са започнали работа в училище или отдавна са работили. За тях ще има опреснителен курс и въвеждащо обучение в самото школо.

По националната програма се предвижда и модул за обучение за действащи учители, които да придобият възможност за преподаване по други дисциплини. „Учител по физика може да преподава и химия, или по математика да комбинира с информационни технологии, а по история с религия“, даде за пример Вълчев, който обясни, че тази практика е най-подходяща за дисциплини с по-малък хорариум.

Четвъртата пътека е насочена към специалисти, които са придобили висше образование, но нямат педагогическа правоспособност. В рамките на 1-2 години те ще могат да направят това, в зависимост от специалността, към която са се насочили.

Източник: monitor.bg