Институции

Образователният министър с уточнение за капитала на фирмите, които ще се правят от университети

Ограничение до 5000 лв. ще има за парите, които университетите внасят като капитал в собствените си фирми, уточни пред в. „24 часа“ министърът на образованието Красимир Вълчев.

Идеята е университетите да създават търговски дружества е да могат да реализират като продукт свои научни изследвания. Предметът на дейност на фирмите може да е изследване, реализация и развитие на научни разработки, внедряване и продажба на научни продукти, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво. Университетските фирми ще могат да бъдат и посредници при трансфера на технологии между технологични центрове и технологични паркове.

Академичният съвет на висшето училище ще упражнява правата на собственост върху капитала на фирмите, предвиждат новите правила, които реално разрешават на университетите да извършват търговска дейност. Университетите трябва да имат възможност да правят стартиращи фирми.

Създаденото знание се превръща в право на собственост, авторско право, каквито са и патентите. Освен стартиращи фирми може да се създадат и инкубатори за иновации с участието на бизнеса, изброи възможностите Вълчев.

Източник: actualno.com