Мнения

Обобщено за PISA 2012 в България

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) си поставя за цел  да определи доколко изследваните 15-годишните ученици са придобили познания и умения,  с които да се справят с проблемите в реални житейски ситуации. За целта през 2012 година PISA провежда изследване на тема „Оценяване на компетентността да се решават проблеми“ в 44 страни, членки на ОИСР.

Сред тях за поредна година е и България. У нас оценяването е проведено между 2 април 2012 и 11 май 2012 г., като в него са включени 2122 ученици от 186 училища в цялата страна от седми до десети клас.

Възрастта също е определяща и е от от 15 години и 3 месеца до 16 години и 2 месеца.

Форматът на оценяването е компютърно базиран тест, който учениците трябва да решат за 40 минути. Проблемната ситуация е статична и интерактивна, а познавателните процеси са разделени на четири етапа:
 

  • изследване и разбиране
  • представяне и формулиране
  • планиране и изпълнение и контрол
  • осмисляне.


Средният резултат от решаването на теста за българските учениците е 402 точки, при среден резултат за учениците от ОИСР 500 точки.

В общата класация си поделяме последните места с държави като Уругвай и Колумбия, а първите места заемат Сингапур, Южна Корея, Япония, Китай и Канада.