Институции

НСИ: Заплатите растат най-много в сектор „Образование“

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.9% спрямо първото тримесечие на 2018 година.

Увеличението в индустрията е с 11.4%, в услугите – с 13.1%, и в строителството – с 8.4%, съобщиха от НСИ.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2019 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ – със 17.9%, „Други дейности“ – със 17.7%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 16.9%.

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо първото тримесечие на 2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 13.8%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 18.3% за „Други дейности“ до 8.3% за „Строителство“.

Източник: trafficnews.bg