Институции

Нов сайт в Австралия образова за детската кибер безопасност

Програмата Cybersmart на австралийското правителство, която е за образоване на учениците в страната по проблемите на безопасността в Интернет, е подобрена с нов Уеб сайт.
 
Cybersmart.gov.au се състои от множество ресурси за учители, родители и ученици, включващи
  • ръководства, които да подпомагат училищата в обучението по проблемите на кибер безопасността,
  • информация за това как децата от различни възрасти се ангажират с онлайн технологиите,
  • съвети за родители и за ученици за безопасно използване на интернет за социални цели (чатове, социални мрежи и т.н.).
 
Уеб сайтът е създаден с помощта на поръчано от австралийското правителство изследване, открило текуща нужда от материали за кибер безопасност, кореспондиращи на образователните потребности на децата.
 
Съвсем скоро британски групи за защита правата на децата призоваха правителството да се откаже от спорния си план за въвеждане на задължителен интернет филтър в Обединеното кралство, твърдейки, че усилията трябва да бъдат фокусирани върху образоване на подрастващите по проблемите на кибер безопасността, вместо върху налагане на забрани.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа (http://ictmedia.bg/)