Мнения

Нови учебници по всички предмети – до 2013 г

Ние не замразихме законопроект, а предложение за обсъждане. По него в министерството на образованието се получиха над 3500 критики и предложения, дошли от всички заинтересовани страни – учители, родители, директори, социални партньори и като цяло обществеността, затова смятам че проектът беше успешен, коментира пред вестник „Сега“ зам. министърът Милена Дамянова.

„Специална работна група се зае с цялата работа по отсяване на идеите, по обобщаване на основните принципи и мерки, които би следвало да залегнат в един нов законопроект. И когато започнем работата по нов закон за училищното образование, то той наистина да бъде нов, с достатъчно нови моменти в него, с нова, по-различна визия. От него се очаква да даде друг дух на българското училище“, заявява Дамянова и добавя, че в средата на настоящия месец ще бъде представено това, което е обобщено като концепция.

Според нея, поставената задача е да се преформулира нормативната уредба, която касае предучилищното и училищното образование. Дамянова смята, че не е невъзможно учебната 2012-2013 г. да бъде започната с нова нормативна уредба.

В оперативната програма са заложени още нови учебни програми и нови учебници за всички класове и всички предмети до 2013 г, разкрива още зам. министърът, отговарящ за училищното образование.

Мотивът за бързането е финансов – 18 млн. лв. по оперативна програма „Човешки ресурси“, а размахът на намеренията е безпрецедентен за образователната система, пише още „Сега“.

Цялото интервю с Милена Дамянова можете да прочетете тук