Ученици

Нова инициатива дава равен старт при постъпване в училище на ромски деца

30 деца от ромски произход, на възраст между 5 и 6 години, които не посещават детско или учебно заведение, ще бъдат открити и обхванати по проект „Равен старт при постъпване в училище“. Това съобщи председателят на читалище „Васил Левски“ в Кюстендил Петър Игов, цитиран от БТА.

Инициативата предвижда допълнително обучение по български език, което ще става от квалифицирани педагози в извънучебно време, в сградата на читалището. Недоброто владеене на книжовния език е една от основните причини децата да имат затруднения при разбирането и усвояването на учебния материал и да постигат по-ниски резултати от съучениците си, посочи Петър Игов.

Той посочи, че проектът е с продължителност шест месеца и се осъществява с подкрепата на фондация „Подслон за човечеството“. Заниманията по език ще са под формата на часове за игра и забавления. Идеята на проекта е да се акцентира върху индивидуалния подход към всеки ученик. Когато децата овладеят по-добре българския език, ще показват по-добри резултати и при другите предмети, смятат педагози. Обърнато ще бъде и специално внимание на родителите за това да бъдат мотивирани децата им да бъдат записани в предучилищна група или училище.

Целта на инициативата ни е при постъпване в учебно заведение, обхванатите деца да имат равен старт с останалите, каза Игов.

Източник: novini.bg