Институции

НМД инициира дело срещу България заради липсата на места в детските градини

Национална мрежа за децата инициира дело заради проблемите пред грижите за децата в ранна детска възраст и липсата на Национална стратегия за детето. Основните проблеми, изведени в жалбата, се отнасят до липсата на места в детските градини, липсата на адекватен достъп до образование и грижи в ранна детска възраст и на политики и мерки, с които държавата да подпомага родителите и децата. Практически през последните години около 10 000 деца остават извън системата за прием в яслите, детските градини и задължителната предучилищна подготовка. Предприетите частични мерки не решават проблема с местата и качеството на грижата. В жалбата е застъпено, че липсва цялостна правна уредба и държавна визия за образованието и грижите в ранна детска възраст, както и че проблемът се задълбочава поради неприетата вече 4 години Национална стратегия за детето, която следва да определи единни стандарти и мерки за ранно детско образование и развитие в помощ на родителите и децата на България.

Вижте повече по темата тук: Национална мрежа за децата инициира дело заради липсата на места в детските градини | Национална мрежа за децата (nmd.bg)