Преглед в частна лекарска практика няма как да извини отсъствия в училище, а някои от специалистите у нас изобщо не работят със Здравна каса. Това вкарва родителите в дълги преговори с класните ръководители, които пък на свой ред трябва да правят компромиси с нормативната база, за да не бъде пропускът в нея в ущърб на детето.

Майка на деветокласничка в елитна пловдивска гимназия се сблъскала с проблема, след като миналата година бе въведено изискването заедно с медицинската бележка да се представя отрязък от амбулаторния лист от прегледа. Ортодонтът, когото посещава момичето вече четвърта година, и въобще всички ортодонти в България обаче не работят със Здравната каса и изобщо не издават такъв документ. Опирайки се на въведените правила, училището от своя страна не признава само малката зелена бележка за отсъствията, която дава медикът.

Налага се дъщеря ми да ходи на преглед заради скобите на зъбите всеки месец. Ортодонтът приема между 13,30 и 17 часа в два дни от седмицата. Дори и всички други посетители да отстъпят реда си и да мине първа, пропуска два часа от следобедната смяна, които се оказва, че няма как да извиним. Натрупването им пък води до отсъствия в графата „без уважителна причина”, описа безизходицата майката. Проблемът е вече втора година. През миналата класната направила компромис, но след това ръководството отправило забележка, че не спазва стриктно правилата за извиняване на отсъствията.

В отговор на запитване на в. „Марица” към Министерството на образованието и науката оттам коментираха учителите „да не се формализират” и да признават документа от лекаря, когато става въпрос за такъв казус.

От Районната колегия на Българския зъболекарски съюз-Пловдив уточниха, че всички законно практикуващи стоматолози на територията на Пловдив са упълномощени и задължени при поискване от родители или лицето, което лекува, да издават съответния формуляр – медицинска бележка, бланка №120. Всички ортодонти, развиващи дейност на територията на Република България, са частно практикуващи, добавиха от колегията на стоматолозите.

Пред училищните власти се представя само и единствено цитираната по-горе медицинска бележка. Абсолютно е забранено да се изисква амбулаторен лист, който съдържа конфиденциална и медицинска информация. Коректно и задължително е в медицинската бележка – бланка №120, да фигурира номер на амбулаторния лист или номер от амбулаторен дневник. Ортодонтията е тясна специалност от денталната медицина, която не фигурира като дейност при работа със Здравната каса. Затова специалистът ортодонт е длъжен да напише в медицинската бележка поредния си номер от амбулаторния дневник за посещението на лекуваното лице.