Ученици

НВО по чужд език за седми клас

Сайтът на Министерството на образованието публикува изпитните варианти на Националното външно оценяване по чужд език, държани от учениците от седми клас.

Виж тестовете: