НВО по чужд език за седми клас

НВО по чужд език за седми клас

Сайтът на Министерството на образованието публикува изпитните варианти на Националното външно оценяване по чужд език, държани от учениците от седми клас.

Виж тестовете:

Коментари във Facebook