Ученици

На матура по български през август-септември искат да се явят 4591 младежи

Желание да се явят на държавен зрелостен изпит по български език и литература на сесия август-септември са заявили 4591 младежи, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Той ще се проведе на 28 август и ще е от три модула.

Зрелостниците ще получават изпитния вариант на три части. Върху първия модул те ще могат да работят един астрономически час, след което ще запечатват в плик листа с отговори и ще го предават на комисията. След изтичането на определеното време ще получават втория модул, върху който може да работят също час. За третия модул ще имат на разположение два астрономически часа.

За втория задължителен зрелостен изпит по предмет по избор заявления са подали 3905 зрелостници. Най-много от тях – 1612, са предпочели биология, 373 – география, 471 – филoсофски цикъл, а 272 – английския език. На история и цивилизация са пожелали да се явят 96 младежи, а на математика – 37.

Източник: dnevnik.bg