Национална стратегия ще насърчава четенето

Национална стратегия ще насърчава четенето

Проект за Национална стратегия за развитието на българската култура публикува на официалния си сайт министерството на културата. Работният вариант на документа е достъпен за всички, а на mnenie_strategy@mc.government.bg всеки може да даде мнение и препоръка по него.

Отбелязано е чувствителното изоставане на страната в сферата на иновациите и творчеството спрямо останалите 26 страни в Европейския съюз. Уточнява се и работния вариант на проекта за национална културна стратегия со 2020 г.

Индексът за иновативност на страната ни е с 60% по-нисък от средния за Европа – 0,20% при среден за Стария континент от 0,50%.

Сред целите, набелязани в Статегията е насърчаване на четенето и качествено образование в областта на културното наследство.

Виж проекта

Коментари във Facebook