Мнения

Национална стратегия ще насърчава четенето

Проект за Национална стратегия за развитието на българската култура публикува на официалния си сайт министерството на културата. Работният вариант на документа е достъпен за всички, а на mnenie_strategy@mc.government.bg всеки може да даде мнение и препоръка по него.

Отбелязано е чувствителното изоставане на страната в сферата на иновациите и творчеството спрямо останалите 26 страни в Европейския съюз. Уточнява се и работния вариант на проекта за национална културна стратегия со 2020 г.

Индексът за иновативност на страната ни е с 60% по-нисък от средния за Европа – 0,20% при среден за Стария континент от 0,50%.

Сред целите, набелязани в Статегията е насърчаване на четенето и качествено образование в областта на културното наследство.

Виж проекта