Мнения

Националната стратегия е с четири основни принципа

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова изтъкна четирите основни принципа, на които е основана Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

На първо място това е прилагането на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи, допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности.

Вторият принцип се отнася до повишаването на качеството на образованието и обучението.

На трето място министърът посочи осигуряването на образователна среда с равнопоставен достъп до учене през целия живот за активно социално включване на всички граждани.

Четвъртият принцип е свързан със стимулирането на образованието и обучението съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.

Източник: Пресцентър на МОН