Ученици

Национален ученически конкурс “Цончо Родев“ за разказ на историческа тема “Изпитания на българския дух“

Община Провадия и Народно читалище „Алеко Константинов 1884 г.“ обявяват Национален ученически конкурс „Цончо Родев“ за разказ на историческа тема „Изпитания на българския дух“.

Право на участие имат ученици от цялата страна от осми до 12-ти клас. Участието е индивидуално.

Разказът следва да бъде написан на български книжовен език, като са спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила.

Обемът на текста следва да бъде не повече от 4 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта.

Произведението следва да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата. Конкурсът е анонимен. Текстовете (записани като документ, съвместим с Word 97-2003) следва да бъдат прикрепени към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. В имейла впишете данните за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, клас, училище; тел. за връзка с училището, в което участникът учи.

Творбите за участие в конкурса се приемат до 30 април 2013 г. само по електронен път на е-mail: nk_rodev@abv.bg
тел. за връзка: 0518/ 422 80

Краен срок: 30 април 2013 г.

Регламент на конкурса

Още информация