Мнения

Повече обучение означава по-крепко здраве?

Нови изследвания за връзката между образованието и здравеопазването в Швеция показват, че децата растат по-здрави, ако имат повече учебни занимания в дневната си програма. Проучването е на американски учени и е обнародвано в Бюлетина на Националната академия на науките в скандинавската страна.

Отбелязано е, че хората, които са учили година повече в училище, в по-късни етапи в живота им се проявяват по-ниски нива на смъртност.

В Швеция веднага след Втората световна война стартират реформи в образованието, част от които се изразяват в увеличаване на задължителното време в училище.

Преди да се наложат промените на национално ниво обаче, правителството провежда контролирано проучване в периода между 1949 и 1962 година. В някои области се въвежда 9 годишна програма на обучение, докато други продължават с план от 8 години. Когато ползите от 9 годишната програма стават ясни, например повече деца постъпват в гимназия, тя се въвежда в цяла Швеция през 1962 г.

Години по-късно от Университета Бъркли в Калифорния се заемат със задачата да проучат дали тази допълнителна година влияе на здравето на въпросното поколение като преглежда смъртните актове, издадени между 1961 и 2007 г.

Открива се, че допълнителната година се равнява на по-малък риск от смъртност след средна възраст (между 40 и 70 години). Така се стига до извода, че обучението влияе пряко на здравето.