Ученици

Национален конкурс “Зелената планета 2012“

Националният конкурс „Зелената платена 2012“ е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2012”, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“ в рамките на Международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението”.

Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Руския културно-информационен център.

През 2012 година форумът е посветен на 40-годишнината от отбелязването на Световния ден за опазване на околната среда и се провежда под мотото „Да съхраним и обогатим“.

Виж РЕГЛАМЕНТ за провеждане на конкурса

всичките конкурсни работи и съпровождащите ги документи са изпратени от  учебните заведения (или индивидуално от участника) с пакет на адреса на организаторите на конкурса не по късно от 30 април 2012 год. със забележка за конкурса „Зелената планета“ на адрес:

За конкурса „Зелена планета”
Ул. „Невестина скала” № 18, вх. Б, ап. 24
1680 гр. София

Контакти на Организаторите на Националния детски екологичен конкурс „Зелената планета 2012“:

Фондация „Устойчиво развитие за България“:
Тел./факс: 02-9584973, 0896719620
E-mail: fond.u_r_b@abv.bg
РКИЦ – отдел „Наука“.