Мнения

Национален конкурс за рисунка „Рецептите на баба“

За трета поредна година Националният дворец на децата подкрепя националната инициатива на фирма Ивитал Консулт и Асоциацията за развитието на изкуствата и занаятите – АРИЗ 7, чиято цел е да възроди интереса към българската кулинария и българските ястия; да показва, поддържа и възражда българската кулинарна традиция, да представя традиционни ястия от различни региона на страната.

Организаторите обявяват конкурс за рисунка „Рецептите на баба“ и очакват от децата от цяла България картини с любими бабини гозби и традиционна трапеза.

Целта на конкурса е и избирането на плакат за 2011 г. с визия на кулинарния фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град“.

Рисунките ще бъдат журирани в следните възрастови групи:

– деца до 7 години
– ученици от 7 до 10 години
– ученици от 10 до 14 години

Формат на листа: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту. Няма ограничения в техниките за рисуване и използваните материали.

Всяка творба да бъде придружена със следната информация:
трите имена на автора, възраст, детска градина, училище или извънучилищно звено, учител или ръководител (ако рисунките се изпращат от преподавателя), домашен адрес на участника, електронна поща или телефонен номер за връзка, опис на изпратените творби.

Крайният срок за получаване на рисунките е до 4 март 2011 г. на адрес: Гр. София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 420, за Националния конкурс за детска рисунка „РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА“.