Ученици

Национален конкурс за разказ на младежка тема на Община Варна

Право на участие в конкурса за разказ на младежка тема на Община Варна имат лица, навършили 16 години (без ограничение на горна възрастова граница).

Формат: до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.

Придружаваща информация: трите имена на автора; дата, месец, година на раждане; личен телефон и e-mail за връзка. Всеки автор може да участва с един разказ.

Творбите трябва да се изпращат в срок до 20 юли 2012 г. на mladejkirazkaz@gmail.com

Няма ограничение за участие с вече публикуван разказ.

Още за конкурса