Учители

Синдикатът предлага промени при избор на директори

От Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ излязоха с поредно писмо до медиите, в което изказват тревожност от въвличането на деца в спорове извън сферата на образованието, какъвто е нашумелият случай в училището в с. Брезница.

В писмото от Синдиката дават своите препоръки и предложения, с които да се излезе от ситуацията, а освен това да се спомогне за това да не се получават повече подобни казуси.

Ето и пълният текст на писмото, което е посписано от председателя на организацията Юлиян Петров

Изпълнителният съвет на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ e шокиран от въвличането на деца и ученици в спорове извън сферата на образованието по повод на случая  в с. Брезница.

Синдикатът е безкрайно разтревожен и от факта, че подобни събития могат да бъдат често явление, поради статута на директорската длъжност и „случайното“ заемане на този пост от педагози, които нямат необходимите качества.

Деполитизирането на тази длъжност, макар и закъсняла е основата на качествено новото менажиране на българското училище.

Затова Синдикат „Образование“ предлага:

1. В изработвания стандарт за педагогически специалисти с ръководни фукции да има ясни изисквания за длъжността директор на учебно звено и неговото предкариерно развитие по отношение на учителски стаж, управленчески опит, способност за работа с обществени организации и институции.

2. Да се премахне субективизмът при провеждането на конкурси за директори на учебни заведения, като за целта те бъдат само чрез решаване на тест. Изборът да е обективен и прозрачен и да е единствено на професионална основа, а не на политическа, религиозна или друга. Считаме, че докато действа сегашната процедура за избор на директори, в комисията е наложително да участват като наблюдатели представители на национално представените синдикати.

3. Ние предлагаме временно изпълняващите длъжността директор да се назначават за не повече от 6 (шест) месеца.

4. Мандатност на директорската длъжност, изразяваща се в мандати от определен брой години или във времеви мандат, определен от положителните оценки на неговата дейност.

Още по темата