Ученици

Национален конкурс за мултимедийни презентации “Водата – извор на живот“

Министерството на образованието, младежта и науката, РИО – Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс – Бургас обявяват национален конкурс за мултимедийни презентации „Водата – извор на живот“ с мото „Да пазим водите на България“.

В него могат да участват ученици от шести до 12-ти клас, разделени в три възрастови групи на всички училища, клубове, школи и извънучилищни звена от страната:

– І-ва възрастова група- 6-8 клас- участието е индивидуално или колективно до 3 (трима) ученици
– ІІ-ра възрастова група- 9-12 клас- участието е индивидуално или колективно до 3 (трима) ученици

Общи изисквания към участниците и защита на мултимедийна презентация:

– Мултимедийните презентации трябва да представят екологични проекти или разработки по темата: „Да пазим водите на България!“
– Участниците трябва да са усвоили знания за водата като абиотичен фактор на природната среда, като природен ресурс и среда на живот.
– Да познават екологични проблеми, касаещи чистотата на водите в България и начините за тяхното решаване.
– Да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.

Краен срок: 8 март 2013 г., – важи датата на пощенското клеймо

Още информация