Ученици

Национален конкурс за литературни произведения и рисунки на ученици

Национален граждански форум „Българка“ обявява Национален конкурс за творческа изява на ученици – 2015. Сдружението се приобщава към всенародното честване на 165-годишнината от рождението на Иван Вазов и предлага теми за конкурса, свързани с цитати от неговото творчество.

1. Конкурс за литературна творба на тема „Планината“ или „Песента на планината“
(Вазов има стихосбирка „Какво пее планината“)

„Природата всегда …
бе моят идеал величествен и прост.“
„При Рилския манастир“, 1891 г.

Конкурсът е за ученици от първи до 12-ти клас Жанрове: есе, стихотворение.

2. Конкурс за литературна творба на тема „Вечните песни“
Надеждата на поета за съдбата на неговите стихове (песни) е споделена в стихотворението

„В бъдещето“, 1913 г.
„Те жив са отклик на духа народен

и мойте песни все ще се четат.“

Конкурсът е за ученици от осми до 12-ти клас. Допуска се участието и на студенти. Жанрове: есе, стихотворение.

3. Конкурс за рисунка за ученици от І до ХІІ клас на тема „Планината“ или „Песента на планината“

Допуска се участието и на деца от предучилищна възраст.

• Условията за участие в конкурсите са публикувани на сайта на НГФ „Българка“ www.bulgarka.org .

Конкурсните творби се приемат от 1 до 30 октомври 2015 г.

За допълнителна информация:
мобилен телефон – 0882 286 305; електронна поща – bulgarka@bulgarka.org