Ученици

Национален конкурс за есе “Заветите на първоучителя Климент Охридски“

Целта на конкурса е да се приобщят участниците към историческото дело, забележителните постижения и духовния и книжовен принос на Климент Охридски в изграждането на българската средновековна култура.

Хилядите му ученици допринасят България да се интегрира към европейската християнска цивилизация.

Всяко конкурсно есе трябва да бъде в размер 2-3 стандартни печатни страници, шрифт Times New Roman, размер 14, междуредие 1,5 (до 5400 символа заедно с интервалите).

Краен срок: 20 април 2016 г.

Още информация