Ученици

Национален конкурс за есе “Живеем в земята на Ботев“

Националният литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“ е за написване на стихотворение и есе. Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения и едно есе.

В конкурса има два раздела: Поезия – до две стихотворения; две възрастови групи: от 5. до 8. клас и от 9. до 12. клас. Есе – една възрастова група: от 7. до 12. клас; текстът да бъде до две печатни страници.

Всяка конкурсна творба трябва да бъде придружена от апликационна форма, залепена на гърба на всеки екземпляр.

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА

за участие в конкурса „Живеем в земята на Ботев”

 

Име, презиме, фамилия:………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училище:…………………………………………………………………………….

 

Клас:…………………………………………….

 

Адрес:…………………………………………………………………………………..

 

Мобилен телефон:………………………….; домашен телефон:………………….

 

Преподавател:……………………………………………………………………………..

 

Мобилен телефон:…………………………; домашен телефон:……………………..

 

Текстовете се изпращат в три екземпляра на адрес:

Град Враца – 3000
Ул. „Читалищна“ № 5, пощенска кутия 89
За Националния конкурс „Живеем в земята на Ботев“

Телефони за справки: 092  62 43 38 (П. Гушанска); 092  62 62 95 (Ил. Кръстев).

Творбите не трябва да са участвали в други такива изяви.
Крайният срок за изпращане на произведенията е 30 април 2012 г.

За всяка възрастова група и вид литературна творба ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, десет поощрения, както и специална награда от Националния дворец на децата. Заключителният етап и награждаването ще се проведат в град Враца на 29 и 30 май 2012 г. по време на традиционните Ботеви празници.

Пътните разноски на номинираните ученици ще са за тяхна сметка, а една нощувка и дневните се поемат от организаторите. Могат да присъстват и ненаградени участници, като поемат изцяло разходите си и предварително направят заявка на посочените телефони.