Ученици

Дадоха старт на проекта “УСПЕХ“

Днес, 6 февруари 2012 г. в МОМН министър Сергей Игнатов откри пресконференцията по повод стартирането на проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ (УСПЕХ), който е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора“, реализирана по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Министър Игнатов уточни, че е това е проект, насочен към организиране на времето на учениците в България и че до момента са кандидатствали 1307 училища, подали са заявления 149 888 ученици, а формите за извънкласни дейности са разпределени в 12 238 групи. Общата стойност на проекта е 100 000 000 лв.

Зам.-министър Петя Евтимова обясни, че това е един от трите мащабни проекта, по които министерството ще работи в близките три години.

Ръководителят на проекта Асен Александров определи общата цел на инициативата – Да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища в една по-интересна насоченост. Мотивацията се повишава, когато на тях им става интересно.

Философията на проекта е да се изведе социалната мрежа от интернета и да влезе в клас. Една от целите е да бъде върнато нормалното общуване между децата, което да става в класната стая, а не във виртуалното пространство.

Друга цел е да се стимулира реформата в училищното образование. Така директорите са изправени пред предизвикателството да участват в европейски проекти. И като краен резултат с проекта да се създадат нови лидери, които да проявяват лидерството си в други форми.

Един от индикаторите за успех на проекта ще бъде намаляване на броя учениците с агресивно поведение и на отпадащите от училище.

Очакванията са през следващите три години да се включат около 500 000 ученици и всяка учебна година в различните училища да има около 15-20 000 различни извънкласни дейности, което според екипа на проекта е нещо грандиозно като размах и замисъл.

Повече информация може да се намери на сайта uspeh.mon.bg.