Мнения

Научните издания на МОН приети и в ERIH PLUS

Потвърждението за включването на изданията на МОН в Европейския реферативен индекс идва след продължила половин година проверка и оценка на тяхната научна стойност. Научните списания, издавани от издателството на Министерство на образованието и науката – “Аз Буки”, са одобрени и са включени в Европейския реферативен индекс за хуманитарни и социални науки – ERIH PLUS.

Списанията са “Педагогика”, “Стратегии на образователната и научната политика”, “Чуждоезиково обучение”, “История”, “Български език и литература”, “Математика и информатика”, “Професионално образование”, “Философия”.

Главни редактори на четири от изданията са преподавателите от Софийския университет “Св. Климент Охридски”: проф. Емилия Василева, проф. Ирина Колева, проф. Димитър Веселинов и проф. Пламен Митев. Eкипите на останалите се водят от проф. Маргарита Георгиева – Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, проф. Сава Гроздев – БАН, доц. Тоня Георгиева – Аграрен университет – Пловдив, и доц. Георги Апостолов – Югозападен университет „Неофит Рилски”.

Цел на Европейския реферативен индекс ERIH PLUS за хуманитарни и социални науки е да направи видими висококачествени изследвания, чиито резултати са обявени в академични издания. Одобрението за български списания идва след продължила близо половин година процедура на проверка. Оценявани са по различни критерии, сред които редакционна колегия с участието на известни български и чуждестанни учени, използване на система за анонимно рецензиране (peer review), задължителни резюмета на английски език за всички публикувани статии, наличие на онлайн версия.

Списанията се разпространяват не само в страната. Само зад граница научната периодика на МОН има над 460 абонамента и достигат до Америка, Европа, Азия и Австралия.

Изданията, някои от които с над 70-годишна история, презентират и млади изследователи пред света на науката. Българските научни списания са и платформа за обмен на опит и добри практики сред образователни експерти от България и техни колеги от цял свят.

Научната периодика на “Аз Буки” се реферира, индексира и листва също от:

– SCOPUS
– The Philosopher’s Index
– SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
– SOCIAL SERVICES ABSTRACTS
– WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS
– PAIS INTERNATIONAL AND LINGUISTIC AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS
– EBSCO
– ИНИОН – РАН