Мнения

Направленията в предучилищното образование са паралелни на предметите в училище

Със стандарта за предучилищното образование, чиито проект бе представен вчера се въвеждат направленията в детските градини. Те са паралел на предметите в училище, посочи зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

Той обясни, че в направлението “Математика” за децата на 3 години означава да различават “малко” и “много”, а на 5 години вече трябва да могат свободно да броят.

Направленията – “Български език и литература”, “Математика”, “Околен свят”, “Музика”, “Изобразително изкуство”, “Конструиране и технологии” и “Физическа култура” кореспондират с предметите, които се изучават в първи клас и подготвят децата за училище. Стандартът задава и минималния брой занимания по всяка дисциплина седмично.