Мнения

Направленията в предучилищното образование са паралелни на предметите в училище

Със стандарта за предучилищното образование, чиито проект бе представен вчера се въвеждат направленията в детските градини. Те са паралел на предметите в училище, посочи зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

Той обясни, че в направлението „Математика“ за децата на 3 години означава да различават „малко“ и „много“, а на 5 години вече трябва да могат свободно да броят.

Направленията – „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Конструиране и технологии“ и „Физическа култура“ кореспондират с предметите, които се изучават в първи клас и подготвят децата за училище. Стандартът задава и минималния брой занимания по всяка дисциплина седмично.